KUN. DR. V. M. CUKURAS
 
KONKREČIOS GYVENIMO TIKROVĖS TEOLOGIJA
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu VI t. 65-98 psl.
 
Roma 1969
I. Problematika
II. Įvairiu sričių teologija
III. Baigiamosios pastabos

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX