PRANAS BRAZYS, M. I. C.
 
MEDICINOS ETIKA PAGAL PIJAUS XII DIREKTYVAS
 
Atspaudas iš Suvažiavimo Darbų IV t. 27-48 psl.
 
ROMA 1961
Summary
Įžanginės pastabos
Bendroji mediko moralė
Anestezija
Reanimacija
Psichoterapija
Amputavimas ir transplantacija
Moterystės problemos
Baigiamosios pastabos
 

PDF:   Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX