PAULIUS RABIKAUSKAS
 
LIETUVOS ISTORINIŲ ŠALTINIŲ LEIDIMAS
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos^ Suvažiavimo Darbų IX t. 147-155 psl.
 
ROMA 1982

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Straipsnis PDF formatu: