KUN. DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
AUGUSTINIJONAI LIETUVOJE
Atspaudas
 
 
L.K.M. Akademijos Metraščio IV tomo 305-320 psl.
ROMA 1968
 
Design by Joomla