PETRAS MALDEIKIS
 
JONAS RUGIS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 563-567 psl.
 
ROMA 1970
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX