DOMAS JASAITIS
 
HIPOTERMIJOS FIZIOLOGINIAI PADARINIAI IR JOS PRITAIKYMAS MEDICINOJE
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 335-345 psl.
 
ROMA 1972
I. Hipotermljos Technika
II. Hipotermijos fiziologiniai padariniai
III. Pritaikymas medicinoje

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX