BRONIS J. KASLAS
 
MODERNIOSIOS VALSTYBĖS SĄVOKOS RAIDA
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu VI t. 155-169 psl.
 
Roma 1969
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX