DR. AL. GRINIUS
 
HORMONAI MODERNIOJ TERAPIJOJ IR PATOLOGIJOJ
Steroidiniu junginių analizė ir panaudojimas
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VI t. 359-365 psl.
Roma 1969
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX