LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
KUN. A. LIUIMA, S. J.
 
Į MOKSLĄ IR KŪRYBA
 
Atspaudas
 
 
L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu VI t. 451-459 psl.
Roma 1969

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Straipsnis PDF formatu: