Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos Tigro būrio partizano Jono Kadžionio-Bėdos (g. 1928) mintys apie praeitį, dabartį ir ateitį. Gyvenimo proza ir poezija.