Lietuvių pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, dukart politinis kalinys, ateitininkas, publicistas, religinis mąstytojas Petras Plumpa (g. 1939) pasakoja apie savo ir artimųjų gyvenimo kelią, pogrindinės spaudos leidybą, Dievo tarną kun. Algirdą Mocių, kun. Juozą Zdebskį, pogrindinės literatūros leidybą, maldingumo praktikas, žalingus įpročius, kalbos ir sielos švarą.