KUN. VALDEMARAS M. CUKURAS
 
INDIVIDUALIZMAS
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t. 75-84 psl.
 
ROMA 1974
INDIVIDUALIZMO SAMPRATA
INDIVIDUALIZMO ŽYMĖS
INDIVIDUALIZMO RAIDA
INDIVIDUALIZMAS DABAR
IŠVADOS IR PRITAIKYMAS TEOLOGINIAM SUSIMĄSTYMU

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX