ANTANAS VAIČIULAITIS
 
STENDHALIS LIETUVOJE
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t. 201-218 psl.
 
ROMA 1974
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX