Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai - svarbiausios Pauliaus Rabikausko istorinių lituanistinių studijų temos, nuodugniai tirtos net kelis dešimtmečius. Deja, autoriaus darbo rezultatai, taip ir neapibendrinti monografijomis, liko sunkiai sugraibomi, išbarstyti tarsi našlaičiai paskirais straipsniais. Tad šio leidinio tikslas ir buvo sudėti į vieną tomą svarbiausius Rabikausko rašinius apie Vilniaus jėzuitų akademiją-universitetą bei Lietuvos jėzuitų provinciją - jos namus ir narius. Straipsniai sutelkti į dvi grupes: 1) studijos apie Vilniaus akademiją, stengiantis laikytis istorinio ir teminio nuoseklumo; grupė baigiama apibendrinančiu LE straipsniu; 2) Lietuvos jėzuitų provincijos veiklos ir asmenybių tyrinėjimai, prie kurių prišlietas ir neskelbtas pranešimas apie Kauno jėzuitų kolegiją.
 
TURINYS
 
Pastangos įsteigti Vilniaus universitetą (1565-1570) / 7
Karaliaus Stepono Batoro privilegijos Vilniaus universitetui / 19
Popiežiaus Grigaliaus XIII bula Vilniaus universitetui / 31
Medžiaga senojo Vilniaus universiteto istorijai / 45
Pranciškaus Sunierio informacija apie naujai įsteigtą
Vilniaus kolegiją (1570) / 51
Kolegijos valdos ir jų našumas 1573 metais / 71
Vilniaus kolegijos privilegijų ir sutarčių sąrašas
(1574-1575 ir 1586 m.) / 79
Pirmieji jėzuitai Vilniuje ir pirmieji lietuviai jėzuitai (1569-1573)/95
Vilniaus akademijos rektoriai (1569)—1579—1773 / 127
Iš Vilniaus universiteto istorijos / 191
Mokslinė pažanga Vilniaus akademijoje / 209
Lietuviškumo apraiškos Vilniaus akademijoje / 243
Teisė ir medicina Vilniaus akademijoje / 269
Apie pirmąjį bandymą praplėsti
Vilniaus universitetą (1618-1623) / 303
Vilniaus akademija / 317
18-jo amžiaus Lietuvos bruožai / 335
Teatras jėzuitų mokykloje / 389
Lietuvos jėzuitų provincijos pastatų planai / 407
Šv. Petro Kanizijaus reikšmė Lietuvai / 413
Konstantino Sirvydo biografinės datos / 423
Konstantino Sirvydo asmuo ir reikšmė / 437
Sarbievijus Romoje / 467
Tėvo Andriaus Rudaminos pašaukimas į misijas / 489
Tėvą Andrių Rudaminą prisimenant / 497
Kauno jėzuitų kolegijos veiklos pradžia / 503
Sudarytojo pastabos / 511
Santrumpų sąrašas / 516
Rodyklės / 518
Summary / 543