LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS
METRAŠTIS
I
Redaguoja A. Liuima, S. J.
1965
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Leidinys, 9 nr.
 
Metraščio straipsniai - nuorodos į PDF formato failus:
Visa Metraščio knyga:
PDF   Fotografinė kopija    internetinė talpykla BOX